zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce Prywatności postaramy się szczegółowo przedstawić wszelkie sytuacje, w których gromadzimy informacje o Tobie. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa – zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH

Administratorem danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności jest Marek Gonsior Dobre Rzeczy z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Chopina 34b l.42, NIP 6342257828.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Najczęstszą podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Pamiętaj, że każdorazowo wyraźnie Cię o udzielenie takiej zgody zapytamy. Takie zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Mogą się również zdarzać sytuacje, w których będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie przesłanki (i) realizacji umowy lub działań podejmowanych przez Ciebie przed zawarciem umowy, (i) obowiązujących przepisy prawa, bądź (iii) naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W JAKIM CELU I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów – bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim – w związku z przesyłaniem np. korespondencji.

Twoimi danymi osobowymi dzielimy się również z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Twoje dane będziemy również przekazywać poza kraje należące do Europejskiego Wspólnoty Gospodarczej, a konkretnie do USA, jednakże tylko i wyłączenie podmiotom uczestniczącym w programie Privacy Shield zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

JAKIE PRAWA CI PRZYŁSUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby realizować Ci przysługujące na mocy RODO prawa, tj.:

W JAKIM CZASIE SPEŁNIMY TWOJE ŻĄDANIE

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem opartym na jednym z powyższych praw, to o spełnieniu albo odmowie spełnienia żądania poinformujemy Cię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania żądania. W przypadku, gdyby okazało się, iż z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznej weryfikacji i jej treść może być zmieniana w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się branżowych kodeksów dobrych praktyk.

W JAKICH SYTUACJACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

STRONA INTERNETOWA

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej strony internetowej możemy gromadzić uzyskane podczas przeglądania jej przez Ciebie dane, takie jak: (i) logi serwera zawierające informacje o urządzeniu z którego korzystasz, Twoim IP oraz o wykorzystywanych do przeglądania stron www aplikacjach, jak również i (ii) informacje zawarte w plikach przechowywanych na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie, w tym w plikach typu cookies, webstorage, itp.

Dane zawarte w lagach serwera przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na funkcjonowaniu i ulepszaniu funkcjonowania strony internetowej. Do momentu, w którym nie zapiszesz się do naszego newslettera, albo nie udostępnisz dodatkowych danych identyfikacyjnych, dane zawarte w logach serwera nie umożliwiają nam Twojej identyfikacji.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na naszej stronie internetowej lub potwierdzeniu tego, iż określone treści były obserwowane.

Stosowane przez nas pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty na naszej stronie i ich głównym zadaniem ma być ułatwienie korzystania Ci z niej. Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem cookies możemy wykorzystywać również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, oraz przetwarzać z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie) wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach przeglądarki.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

W przypadku kierowania do nas korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane przez nas w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane te przetwarzać będziemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Całość korespondencji będzie przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Dane maksymalnie przechowywane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń – tj. 6 lat.

KONTAKT Z NAMI

W sytuacji, gdybyś miał jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres marek.gonsior@marketers.pl. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.